maanantai 19. elokuuta 2019

Niinpä niin.

Miksi kansanvalistus ei ole valistusta?Koska valistus ei ole kaikille, vaan ei-kaikille, eli sille, jotka kulloinkin on poissuljettu poliksen/kansan/väen käsitteen ulkopuolelle: kolmannelle säädylle, työväenluokalle/työttömille, ulkopuolisille, näkymättömille, niille jotka eivät halua näkyä, kirjoista totuuksia itsestään/muista lukeville, rakastajille ja rakastetuille, maan ulkoisille ja sisäisille pakolaisille, köyhille, varattomille, kodittomille, markkinoilta ja toreilta poissuljetuille, kansalliseen kertomukseen sopimattomille, työttömille, miehille, naisille, lapsille, sateenkaaren kaikille väreille ja kaikille sävyille, pimeydelle, joka ei värien maailmaan sovi, puusta laskeutuville ja niihin kiipeileville. Vain he, jotka hyväksyvät tämän loputtoman näkyväksi tekemisen, radikaalin avoimuuden perusperiaatteen voivat valistaa ja olla valistettavina.

Kaikille, siis niille, jotka ovat jo heitä tyydyttävällä tavalla edustettuina/näkyviä demoksessa, suunnattu valistus on kansanvalistusta, joka ei ole valistusta nähnytkään. Siinä valistaja/puhuja ja kohde/puhuteltava otetaan annettuina, eikä näiden välisissä valtarakenteissa nähdä mitään väärää. Kansanvalistuksessa ts. kaikki on ilmeistä. Tiedetään kenelle puhutaan ja kuka puhuu ja kuka kuuntelee. Tai pikemminkin vastaanottaa viestin, kuten nykyisin, kun puhuminen muuttuu enenevässä määrin pelkäksi luokkien olemassaolon tosiasiassa kieltävän keskiluokan viestinvälittämiseksi. Puhutteluksi, jota jäsentäviä luokkavaltasuhteita ei työväenluokan luokkatietoisuuden näivettymisen saralla havaita. 

Etenkin nationalismin kautta kapitalismiin, rasismiin, seksismiin, luonnon, elämän ja kaiken muun normaalina pidetystä poikkeavan tuhoavaan vihaan kytkeytyvä kansanvalistus tyhjentyy lopulta pelkkään uskonnollissävytteiseen kuvainpalvontaan ja uhrikulttiin. Tälläisessä "valistuksessa" kahleet ovat vapautta, ideaalit mykkiä kuolleita kuvia ja sokeus selvännäköä.Kuvajaisensakieltäjät, nuo Internetin Lailliset ja Laittomat Troolarit, Trollit ja näitä IRL seuraavat lokkien parvetKansanvalistus ei siten ole koskaan vertaisten puhuttelua Toisessa, vaan se on vain eräänlaista syrjäyttämistä, maalarimestarointia: brutaalia Toisen liukuhihnalla tuotettua esineellistämistä pelkäksi eläimeksi. Tälläisen “valistuksen” suurin skandaali on se, että valistuksen kohde ei antaudu kuvattavaksi sellaisena epäihmisenä, joka kansanvalistajan omasta ihmisyydestä tulee poissulkea aivan liian likaisena salaisuutena. Kuvassa pitää olla liikkumatta, puhumatta. Mielellään vähän taantuen kuvaa otettaessa. Lichtenbergeriin; joka piti kirjaa peilinä, viitaten; ja hänen pessimismistään samantien irtaantuen: kansanvalistuksessa todellinen skandaali ei ole valistuksen/kirjan/tekstin kanssa kosketukseen tulevan Toisen paljastuminen mutisevaksi apinaksi, vaan se, että apina ei pysy kuvassa paikoillaan puussa mumisemassa pelkkänä eläimellisenä lihanpalana tahdottomasti siitä mitä sen on käsketty mumista, vaan yrittää osallistua politeiaan puhuvana, tahtovana ja haluavana olentona. Kansanvalistuksessa kohde on aina nautittavaksi valmis liberaalissa/kapitalistisessa ylettömyydessä marinoitu “paisti”.

Yksityistetyn kaupallisen tilan määrittämässä kapitalismissa sosiaalinen vuorovaikutus on vähitellen järjestynyt yhä enenevässä määrin tiukan hierarkkisen julmaksi välineellistämiseksi, jota seksismiin, rasismiin ja nationalismin yleensä kytkeytyvä fasismi pyrkii syventämään. Länsimaita riivaavat voimistuneet avoimesti fasistiset voimat ovat vain yksi oire kapitalismin sosiaalisen vuorovaikutuksen taantumisesta sen tuotantorakenteeseen sisältyvää riistoa tiukasti peilaavaksi brutaaliksi hyväksikäytöksi/välineellistämiseksi. Toinen kapitalismin kiihtymisen oire on liberaalien instituutioiden ja näissä instituutioissa demokratian tuen näkevien mediatoimijoiden yhä eksplisiittisempi fasistisen politiikanteon tapojen syleily. Netin enimmäkseen kaupallinen, kapitalistisen yksityisomistuksen ja lisäarvon tuottamisen ehdoilla rakennettu näennäisjulkinen keskustelun tila järjestää tiukan hierarkkisesti käyttäjänsä sosioekonomisen statuksen mukaan sekä henkilön kyberavaruuden ulkopuolisen aseman, että pelkäksi kommunikaatioksi, lisäarvoa tuottavaksi viestinvälittämiseksi ja sille osoitetuksi suosioksi typistyvälle vuorovaikutukselle. Twitter on tämän kommunikaatioideaalin kamaluudesta paljain esimerkki, onhan se paikka, jossa Donald Trumpin kaltaisen naisia vihaavan pedofiili-mulkeron eetteriin pukkaama uusliberaali ja fasistinen sonta on kultaakin kalliimpaa.

Jos vallitsevaan julkisen keskustelun ideaaliin kytkeytyvä kansanvalistaja jotain vihaa, niin se on puhuttelemastaan apinasta heijastuvaa peilikuvaansa, jossa näkyy jotain muuta kuin hän itse. Jos näin tapahtuu, päivystävä kansanvalistaja tietysti pyrkii tuottamaan, omaksumiensa positiivisten trollaamismetodien keinoin, hänestä kuvan pelkkänä mielipuolisena eläimenä, joka tarjoillaan kansanvalistajan seuraajille, tälläisen peilisali-sivistyksen eräänlaisena symbolis-imaginäärisenä liha-ateriana: eläimellisenä Toisena, jonka negaatioksi ihminen määritellään. Ei ole mikään sattuma, että silloin kun valistus otettiin jossain määrin vielä vakavasti porvaripiireissä, se pyrki, jos ei nyt vilpittömästi lakkauttamaan kidutuksen ja kuolemantuomion, niin ainakin poistamaan sen spektaakkelinomaisen luonteen näkyville tarjotuksi viihteeksi tai avoimesti kannattavana liiketoimintana. Orjuus ulkoistettiin vankiloihin ja kolonialismin keinoin siirtokuntiin ja siitä tehtiin muodollisesti vapaiden kansalaisten palkkaorjuutta. Tällä tavalla orjuus on edelleen olemassa, koska kapitalismin liberaali valistusajattelu tähtää vain siihen sisältyvän lian ulkoistamiseen/kieltämiseen. Kun liberaalit kaupittelevat länsimaista sivistystään ja sen arvoja, on meidän kommunistien kysyttävä jälleen kerran:Mitä jos valistus otettaisiin tosissaan?Lopulta liberaalin kansanvalistuksen ulkokultaisuus tarkoittaa sitä, että se ei edes pyri parantamaan alati autoritäärisemmäksi muuttuvan kapitalismin oireita. Kuten aina, yhteiskunnan tarjoilemien ylevien ideaalien moraalisen rappion näkee selkeimmin sen pahana pitämistään asioista. Läpimätää liberaalia kansanvalistusideaalia peilaavat tehokkaimmin siihen jäännöksettä itsensä antavat heille tarjotun “pahuuden viitan” päälleen vastikkeeksi näkyvyydestä osana yhteiskuntaa pukevat rikolliset, hyödyllisiksi haluavat hullut, pahantahtoiset, addiktit, eli liian näkyvästi riippuvaiset kuluttajat jne. 

Tämä pyrkimys ns. “Ulkoistaa sivistykseen sisältyvä paska” on osasyy siihen miksi liberaaleille usein tuottaa niin ylitsepääsemättömiä vaikeuksia havaita natseja silloinkin kun nämä sellaisiksi tunnustautuvat ja kumouksellista ideologiaansa julistavat: Fasismi peilaa aivan liian irvokkaasti kaiken lisäarvontuotannoksi ja talouskasvuksi typistävien liberaalien omaa kuolemankaipuisen itsetarkoituksellista hierarkioiden ja murhanhimoisen välineellistämisen halua. Kansanvalistus nimeämät viholliset(todelliset ja kuvitellut) ovat aivan liian hyödyllisiä sivistymättömyyden likasankoja liberaalien kansanvalistajien toiveikkaille yrityksille vakuuttaa itsensä siitä, että heidän palvemansa liberaalin kapitalismin instituutiot ovat puhtaita siitä fasistisesta saastasta mitä vastaan he ovat kamppailevinaan. 

Jos liberaaleja kansanvalistajia oikeasti kiinnostaisi näennäisesti vastustamiensa vihollisten kukistaminen, he lakkaisivat olemasta liberaaleja ja murskaisivat voimallisesti oireita tuottavat yhteiskunnalliset rakenteet materialistisen luokkatietoisen politiikan keinoin. Siis politisoimalla pääoman hallitseman tuotannon, joka myös trollitehtaita ja näiden asiakkaita käyttää. He kävisivät vallitsevaa tuotantokoneistoa ja sen instituutioita vastaan, yksittäisten syntipukkien nimeämisen sijaan. Käytännön politiikan tasolla tämä tarkoittaisi koko biodiversiteetti- ja ilmastokatastrofia ruokkivan fossiilikapitalistisen tuotantokoneiston kumoamista, yksityisomistuksen ja ihmiset markkinoille kauppatavaraistavan palkkatyön lakkauttamista. Kuluttajien ongelmat yksilöivän, voiton tavoittelun etiikasta ym. yritysvastuusta höpisevän orjamoraalin tuputtamisen ja syntipukittamisen sijaan he kamppailisivat tuotantovälineiden yhteisomistuksen puolesta, jossa tuotanto suuntautuisi inhimillisiin tarpeisiin ja ihmiskunnan kehittämiseen, onton ja tuhoavan lisäarvon tuotannon sijaan. He lopettaisivat saastuttavien ja raaistavien turhakkeiden markkinoinnin myynnin ja valmistuksen: kieltäisivät elollisen tuotteistamisen lihaksi, lihansyönnin, turhat kertakäyttömuovit, tupakanfiltterit, poistaisivat peliautomaatit ruokakaupoista, viinakaupat, röökit ja kansankiihotusmediat supermarkettien kassojen vierestä, mainokset julkisesta tilasta ja mainostajien koko ammattikunnan jne. 

Netin liberaali-fasistien ja pääoman mieleisiksi painottamat sisällönjakelualgoritmit he korvaisivat inhimillisillä, vertaisarviointiin pohjautuvalla suositusjärjetelmällä, jos sellaista tarvitaan. Julkisen keskustelun hierarkkisuus aidosti minimoitaisiin ja irrotettaisiin kaupankäynnistä/petkuttamisesta. 

He poistaisivat kauppojen kassat ja kassojen entiseltä sijaintipaikoilta laadukkaina ja laaduttomina liberaaleissa piireissä pidetyt kansankiihotusmediat tekemällä tiedonvälityksestä ei-kaupallista toimintaa. He palauttaisivat yksityistettyihin kaupunkeihin julkisen tilan. Nostaisivat ekologisen liikenteen; jalankulun, kevyen liikenteen ja junaliikenteen kunniaan, ja siten minimoisivat ihmiset yksityiseen tilaan autojen sisään ja kuolemanpelkoon kaduilla pakkaavan yksityisautoilun ja  täysin turhien liikennekuolemien määrän ihmisiä palvelevalla infrastuktuurilla. Valistuksen tosissaan ottavat kutistaisivat kapitalistis-fasistista kuolemaa, väkivaltaa ja hyväksikäyttöä irvokkaan julkisesti palvovan tilan minimiin, politiikan keinoin ongelmat yksilöllistävän kansanvalistuksen sijaan. Eivätkä he koskaan lakkaisi kaventamasta fasismin elintilaa.

Sen sijaan liberaalit valistajat toimivat valemedioiden ansaintalogiikoita hyödyntävien trollien tavoin, heiltä oppien ja heistä erinomaisuuttaan peilaavien klikkijournalististen “laatumedioiden” nimeen vannoen. Tässä sisällöllisessä likasangossa, josta kaupallinen sosiaalinen media on vain jäävuoren huippu, journalistinen uskottavuus on typistetty jakelufirman brändiksi, sisältö kontentiksi ja lausumien totuusarvo on silkkaa vaihtoarvoa markkinoilla: klikkausten, seuraajien, tykkäysten määrällä mitattua kommunikatiivista kapitalismia. Tässä “valistuksen” tehtaassa ei oikeastaan ole edes entisten liberaalien kansanvalistajien alentuvasti puhuttelemia kansalaisia, ainoastaan asiakkaita/kuluttajia/välineitä.Miksi kapitalismissa kynä/teksti/kirja/kieli on vain ase, joka nimetään vihollisen mukaan?
Hulluuden portfolioonsa liittänyt kansanvalistusta harjoittava keskiluokkainen mediankäyttäjä, joka on avoimesti lausunut, että hänen käyttämänsä kynä/kirja/teksti on trollausase liberaalin kapitalismin tueksi pystytettyjen instituutioiden( poliisi, armeija, kaupallinen media) vastustajien, vihollisten ja kriitikoiden poissulkemiseen julkisesta tilasta epäinhimillisenä likana, on tavallaan hyväksynyt, uusliberaalin taloustieteen hokeman "pelastamme hyvinvointivaltion leikkaamalla hyvinvointivaltion pois" kanssa analogisen, aivottoman hokeman toimintansa ohjenuoraksi. Joka vastaa myös uusliberaalia totuudentuotannon ideaalia, jossa totuus syntyy toistamalla väitettä tai sen johdannaista itselleen/muille riittävän suurella levikillä. Samalla liberaali mediatoimija myös jatkaa kapitalististen valtioiden kanssa analogista vihollisten itseensä sisällyttämisen tapaa(eräänlaista sivistynyttä kannibalismia tämäkin) nimetessään käyttämänsä aseensa, kynän, tässä tapauksessa karkea mielikuvansa vihollisensa kuvassa tavoittamasta murhanhimoisesta hulluudestaan, kukistamakseen luulemansa sivistyksen vihollisen mukaan. Samaa tapaa harjoittaa mm. Historiastaan ihmiskunnan kapitalismin ykkösorjuuttajana ylpeä Yhdysvallat, jonka tappokoneita nimetään liukuhihnalla Yhdysvaltojen likvidoimien kapitalismin vihollisten/esteiden mukaan. Nimilistan kärjessä ovat toki Amerikan alkuperäisasukkaat.Kun fasistien kapitalismiin kuuluvasta dehumanisoivan välineellistävästä sadismista ja vihasta ammentava trollaaminen dominoi entisestään verkostoja ja sen vastavoimana esiintyvät instituutiot ja näiden positiivisuuttaan vakuuttelevat kannattajat niinikään trollaavat kaikkia vapauskäsityksensä vihollisiaan, julkisen keskustelun verkostoihin osallistumisessa on mieltä vain tämän asian toteamista varten. Lopputuloksena käyttäjälle on tarjolla sosiaalinen (media), jossa on pelkästään liberaaleja kapitalismin instituutioita(kaupallinen media, armeija, poliisi, autoritääriselle kapitalismille tai fasismille äänensä antanut media) suojelevia trolleja, ja näiden kanssa samassa saastassa painivia trolleja jotka levittävät (eko)fasismiaan, mahdollisesti seksismillä, terveestä ideaalistaan poikkeavien(kansanomaisesti ilmaistuna “hullujen”) vihaamisella ja muilla porvarillisilla “hyveillä” kuorrutettuna. Vaikka tätä politiikan saralla totuudelle uskollisuuden poliittisen yhteisön/yhteiskunnan nimeämisen keinoin pettävien poliittinen yhteisö ei koe olevansa yhteisö ja ei suinkaan hienostuneissa vasemmistolaisina esiintyvissä muodoissaan herkästi nimeä itseään, on julkean ilmeistä; joskin ei ehkä sanallisesti ilmaistavalla tavalla kaikille yhteisön/yhteiskunnan ulkopuolisille, sen välineellistäviä integraatiometodeja ja kielipelien brutaaliutta kavahtaville, että tämä hyvien/pahojen someyhteisö, joka väittää pidättäytyvänsä nimeämästä poliittista yhteisöään, on vain "puhtaampi" versio julkisen keskustelun normaalista poliittisesta yhteisöstä, jota jatkuvasti nimetään suoraan tai epäsuoraan. Oli tämä yhteisö/yhteiskunta sitten kansa, eri tavoin määritellyt markkinoita, talousjärjestelmää ruumiillistavat palkkatyökansalaiset(erotuksena pahimmasta kuviteltavasta rikollisesta, jonka ympärille tämä yhteisö/yhteiskunta syntyy, ja siten ikuisella tuomiolla rankaistavan paheen harjoittajat, työttömät, jotka ovat työmarkkinan hyvän kieltäneet. Ei sillä, että linkissä oleva blogi lupaisi vapautusta kapitalismista, vaan demarien vasemman laidan vision mukaista tasa-arvoista kahlehdintaa maltilliseen reformistiseen kapitalismiin.) ym. sen kannattelemien identiteettien pohjimmainen funktio on toimia tälläisen hyvän yhteisön/yhteiskunnan nimeämisen välineenä poissuljettavaan pahuuteen viitaten.

Päänahkojen metsästys ja laskenta leirinuotion ääressä. Siinä tämän sosiaaliseksi (mediaksi) kutsutun kapitalismin sivistyksen tilitoimiston anti sen käyttäjille. Palvelun käytettävät voivat yrittää mielensä mukaan mutettaa/blokata palvelun käyttäjät ja verkostoitua keskenään jahdin lomassa, joskin en näe tätä kovin suositeltavana. Sen verran brutaaleiksi, ihmiset eri suuntaan pakeneviksi välineellistetyiksi riistaeläimiksi typistäviksi, nämä väkivaltaiset kommunikaatioverkostot/nautinnot on rakennettu, että ne eivät juurikaan salli mitään todellisella tavalla voitokasta vuorovaikutusta. Kuin uhkapeleissä aina, firma voittaa useimmiten, koska peli on sellaiseksi rakennettu.

Käytännön ohjeOhjeeni kaikille yksityisen/kaupallisen sosiaalisen median käyttäjille on seuraava: minimoi itsesi ja läheistesi altistus fasistisille/kapitalistisille sisällöille ja verkostoille, jotka perustuvat fasistista/kapitalistista sosiaalista sidettä ilmentäville hierarkkisille transaktioille. Juuri itsestäsi pois alttius niille. Jos irtaantuminen ei ole mahdollista tai mielekästä tarkkailijapositiosta, kuten se ei ole minulle, poistukaa somesta. Poistukaa sieltä välittömästi. Lukekaa, vaikka alkeista aloittaen Badioun kirjasta 'Etiikka - Essee pahan tiedostamisesta' ja lukemaanne Rancieren aistittavan osan välityksellä tai tavatkaa tähän juttuun linkitettyä Richard Seymouria. Suomalainen korvaava tyyppi Seymourille saattais olla Markus Niemi, mutta suosittelen varauksella kuten aina kotimaisia tyyppejä.  Tai jos haluatte katsella sosiaalista (mediaa) turvallisemman etäisyyden päästä, niin käykää elokuvissa. Slow West on ihan ok. Mutta katsoessanne muistakaa aina, että Kieslowskin Decalogue VI:n lakia/rikosta sovelletaan ikään, sivilisäätyyn, sukupuoleen ym. tekijöihin katsomatta.

Kapitalistisen poliittisen diagnostiikan nautinto kun syntyy, ei osuvuudesta, vaan kielen kuolinkouristuksesta pinnalliseksi kuvailemiseksi, joka on kaiketi sitä laadukkaampaa/nautinnollisempaa mitä huonommin se onnistuu edes kuvailevuudessaan. 

tiistai 23. heinäkuuta 2019

Kun poistun sellistäni
Minä, joka en halua verkostoitua,
joka en halua laskea juuriani
Turvottamaan ruhoni arvoa kapitalismin verestävästä maaperästä
Tilausta tekemättä, tarjontaa juurikaan vilkaisematta,
Kaikille pakollista palvelumaksua suorittamatta 
litomaan lähtevän asiakkaan ominaisuudessa
Juoksukaljoittelijoiden piittaamattomuudella
kävelen lapsuudessani,
Sivuuttaen varoitusmerkit


Ohi aina avuliaan vasemmiston, joka mutisee sanelukoneistaan sanelukoneisiinsa contenttia
Yhteisöllisen ruumiinavauksensa äärellä:
Pitäisihän toksis-skitsoidin ymmärtää,
Olevansa tyylilajinsa, joka on, on aina oleva,
logiensa mukaan on, jotka ainoana ovat, mutta eivät ole,
Työtä, joka on, joka erottaa ja liittää, olevan kuvan, joka siis on, kuvaan, joka on,
joka ainoana on, erotuksena on, siitä
mitä kuvassa ei ole, jotta siinä oleva olisi
kaikki mitä on, runsaana on, kompleksisena maisemana on, ei-olevan tilalla on.

Potilaan tyyli siis on: 
ns. Onanoiva, ruminoiva, pallihikistä essentialismiaan artikuloiva,
substanssia vailla oleva,
miesangsti, 
joka esittää olevansa jotenkin rohkean kumouksellista,
ja myös universalistista: 
koska MINUSTA tuntuu tältä, 
sen on oltava Totuus Maailmasta
Potilas Toxic Babyman-Manlyman leikkii hippaa piilossa, 
Mielikuvitusystävänsä, Universaalin Totuuden, kanssa
Win-win suositus:
Rakas Etuoikeus, Anti-capital, yes all men,
Se, että sä suksit vittuun
Ei ole Tyyliltä, Edistykseltä, Pluralismilta ja Kompleksisuudelta pois


Sairaudentunnottomana, 
huomaan päivittäin:
Tutut reitit ovat kuolleet
Kaavoituksen kannalta hankalassa
Espoon ja Vantaan rajamaastossa 
vieraanvaraisuutemme täysimääräisesti hyödyntänyttä 
Kaadettavaksi tontille jäänyttä 
Vähän yksinkertaista metsää ei enää ole 
on tehty kuntataloudellisesti jännittävä, 
ekologiset lokerot sijoiltaan päräyttävä kaavoitusten sarja
Vuosikymmeniä kestäneessä loppumattomassa taistelussa,
Kuluttajaorjien pesimispaikkojen
lisäämiseksi,

Pk-seudulla

----


Enää ei ole mahdollisuutta harhailuun, löytöihin, 
unohdetuksi tulemiseen, poispyyhittyjen kerroksien aavistamiseen

Talvea ei ole, joten
Pääkallomäen metsän pärstä on korvattu vanhainkodilla
Kallonlaelta takaraivoa alas laskeutuvaa ei enää tervehdi 
Toisiinsa risteävien polkujen täyttämä,
mutainen, koivikon, pajukkojen, 
pienen lapsen silmiin valtavien 
kääpien ja lehtipuiden,
joita en osaa nimetä oleviksi,
täytteinen sokkelometsä

Sen, mitä ei ole, maisemoivat näkyvistä,
yli 20 vuotta vanhat kerros- ja rivitalot,
sekä lammen kiertävä Keskiluokan virikehiekkatie, 
jonka ympärillä voi saada päivän askelmäärän täyteen,
lastenvaunulla tai ilman
ja laiturilla dokaavan Keskiluokan 
paska- ja kusimonttu


Sokkelometsän seikkailumetsään liittäneen metsän,
Josta ei ole jäljellä mitään:
voimalinjojen alla avautunut heinikko, 
Hetki kivenlohkareella avarassa metsikössä

Avunhuudot saivat muksut paikalle
todistamaan aikuisten alhaista hyökkäystä 
Liikuntakyvyttömien elollisten kimppuun,
Kuulimme huudot, 
koska emme olleet nielleet
Toisille, joita ei ole olemassa, meille jotka olemme olemassa,
kivuliaiden ja välttämättömien leikkausten Väistämättömyyttä,

unettavana iltasatuna
Metsän kohtalo oli meidän kohtalomme
puiden tavoin emme voineet liikkua
laskelmat oli tehty, päätökset hyväksytty
Korjuukypsyytemme saavuttaminen 
olisi vain ajan kysymys

J:llä oli paras kokonaiskuva tapahtumista, korkealla, kuusenoksilla
Rikoksen tekoaikaanaikaan
sosialismin velanmaksuun vaihtaneet
aikuiset laiskottelivat enimmäkseen hartaina palkkatöissä
olisivat auttaneet lapsiaan, ja itseään,
Poistamalla itsensä laskelmista
Hirtämällä puihin kuvitteelliset omistajansa, 
elettiin kuitenkin 90-luvun alun lamaa
vihapääomia köysien rasvaamiseksi
Oli kosolti tarjolla 
fasistinen kuolemankultti jakoi vielä mielipiteitä
Orjakapinoiden johdossa olivat silloinkin ei-olevat, lapset

Nyt/silloin/koskaan lapsia ei ole
suojeltujen sinivuokkojen
paikalla kasvaa
korkeintaan sijoitusasuntojen hinta

maanantai 10. joulukuuta 2018

Juhannus alkaa, kun
nälkä on saanut sinut viimein liikkeelle ja
ruokakaupan ovi on jumissa
Samassa muistat, että
automatisoidut sosiaaliset toimintosi sinussa
ovat toivottaneet kuluneen viikon aikana
“Hyvää juhannusta!”
Kymmenkunta kertaa
tutuille, kavereille, tuntemattomille

ystäville
alkulaman aikoihin
ruokaloiden määrärahoja leikattiin,
joten lopetimme kaverini kanssa syömisen ala-asteella

Opettajan pakottamina
jonotimme pelkkää vettä,
Juotuamme
juoksimme nauraen kilpaa ruokalasta
portaat alas,
kurvasimme tehokkaasti
eteisen kautta
kotiluokkaan
Se voitti,
joka sai lyötyä
kätensä ensimmäisenä

seinään

1986


“Mitäs vävypoika?”, naapurinsetä leukailee ja virnistää
nelivuotiaalle hississä
On nähnyt omin silmin parvekkeeltaan,
Kun tikanpoika kiipeää hänen koloonsa
Leikkipihalla


Lain instrumenttina setä,
perheenpään, omistajan julkeudella,
laulaa menneiden ja tulevien setämiespolvien kuorossa:
Se on biologiaa, ei ystävyyttä, ei lasten leikkiä
Se on tuotantoa
Uuden sukupolven
Työvoiman uusintamista
Reproduktiota
1952


“Mitäs täällä tehdään kalut pystyssä?”
Tivaa huoltopoliisin etsivä rysän päältä
Hesperian puistossa
Yleisessä vessassa rakastelemaan pakotetuilta
ammattisotilaalta ja maatilan isännältä
Päiviä kestänyt pariskunnan uuttera varjostus
Maabrändin kirkastamiseksi, olympiavuonna
oli viimein kantanut hedelmää


Poliisikuulustelussa ammattisotilas tunnustaa kaiken
Täyttää velvollisuutensa, nimeää nimiä, paikkoja
Tottelee ajattelematta, kuten ammattisotilaat tekevät
Maatilan isäntä kutistuu omassa selonteossaan omaisuusluetteloksi,
ja lupaukseksi tuottavista työvuosista:
vaimo, lapsia, pari hehtaaria maata, lehmä, sika, 20 kanaa.
Kaikki tämä nuorena saadusta ruumiinvammasta huolimatta
Sodomiaksi alennetusta seksistä
tuli sotilaalle lopputili ja molemmille tuomiot,
Ehdollista toki, koska kansantaloutemme lait asettavien
johtavien setien poliittisissa fantasioissa,
vankila oli homoseksuaalisuutta tuottava tehdas,
joka ei kastroinut seksiä riittävästi
työvoiman uusintamiseksi


Kaluja käymälöissä kyylänneen lakifetisistin ääni
Lienee ollut yhtä viileän hekumoiva
Kuin kenen tahansa työteliään ihmisen
Kuin kaikkien niiden menneiden ja tulevien naapurinsetien
Jotka tekivät vain työtään velvollisuudentunnossa
Luonnon, Lain, moraalin orjuuttamina esineinä

2001

Keskellä työelämän haasteita
pääoman diktatuurissa
On käynnissä 24/7 talvisotasimulaatio
Jossa tehdään unideprivaatiokokeiluja korvessa
Ja viekastelevia nöyryytysharjoituksia
lapsille, joille on jaettu rynnäkkökiväärit ja orjamoraali
Siellä langetetetaan ryhmärangaistuksia,
nauretaan sukkasaippuavitseille

Tässä miesten koulussa,
Johon oli vasta vuosikymmen sitten saatu vessoihin ovet,
julkiset sotasalaisuudet lausutaan avoimesti:

Naiset ovat siviilejä, kotona odottavia tyttöystäviä, äitejä,
eli modernissa sodankäynnissä vihollisia,
turhia emotionaalisia komplikaatioita,
joita aina tapetaan sodissa
moninkertainen määrä sotilaisiin verrattuna

Rumia pilluja, joista valui kitkerää spermaa ja verta
Sotavankeja, joita lämmiteltiin puolijoukkueteltassa
Viinaryypyn palanpainikkeita
Runkkumateriaalia kasarmin yöpäivystäjän ratoksi
Laivalla Tukholmaan -murhamarssilaulun roviolla poltettavia todisteita
Siinä missä lapsetkin

Naiset olivat etenkin miehiä,
jotka eivät täyttäneet miehuuden
Korkeita tuotantostandardeja
Suomi Oy Ab:n aseellisen siiven riveissä
Niitä tuntevia, itkeviä, näkyvästi kärsiviä miehiä
Jotka  toisinaan sekosivat, traumatisoituivat, sortuivat
Ehkä lopullisesti, ehkä “vain” tilapäisesti

X joutuu linnaan, jossa musta murjaani panee sitä perseeseen”,
Oli “kusisen mulkun” -syväjohtamistekniikan opetellut
nautinnon kouluttajamme sanonut
tuotannolliseen ideaaliin sopimattomasta ihmisestä
Eikä moisessa banaalissa raiskausfantasiassa
mitään ihmeellistä ollut
Päähämme siellä taotun
räjähdysmäisesti laajentumaan pyrkivän
murhanhimoisesti reproduktiivisen seksuaaliteetin,
Kapitalismin
puitteissa kalu on itsemurhaajan miekka,
jota käytetään Toisen tuhoamiseen
Nautinnossa ja nautinnolla.
-------
2011 - Eiku me ollaan kavereita

Sanot: Sä taidat olla rakastunut siihen
Ja sukupolvien kuoro sinussa laulaa:
Ei mies ja nainen voi
olla VAIN kavereita, koska
Biologia, luonnonlaki, miehen ja naisen
Toinen toisiaan naimaan usuttaa
Itsehillintään aina kykenemättömästä miehestä
potentiaalisen seksuaalirikollisen esiin kaivaa
Ja naisesta petollisen hysteerikon esiin manaa
Ja yhdessä he käyttävät toinen toisiaan esineinä
sukupuolieliminä, turpeina ja kiimasta liukkaina

Sanot: Ei vain minun aikanani voinut noin olla
Ilman, että olisi puhuttu selän takana pahaa
Ja kuoro laulaa: Suhteen säädyttömän petollisesta lihallisuudesta
Herkuteltu paljastuksilla, julkisella häpäisyllä
Esitetty arveluja miehen naismaisuudesta
Kenties, jopa, homoseksuaalisuudesta

Sanot: Ei se nyt ihan vailla kipinää se ole se teidän suhde?
Kuoro sinussa laulaa: Panetteko te?
Älä teeskentele, että sinä,
tai sinun jälkeen tulevat,
Mieheksi ja naiseksi todennetut
Voivat olla ystäviä
Ihmisiä toinen toisilleen